wall
H U I S D I E R
centraal meldpunt voor Vlaanderen

Zwerfkatten

Zwerfkatten hinderen de buurt door hun lawaai, uitwerpselen en geurhinder.
Bovendien neemt hun aantal snel toe. Ook de katten zelf hebben vaak geen prettig leven.
Honger, dorst en ziektes bedreigen hen, net als de gevaren van het verkeer.

Zwerfkatten kan je melden bij je gemeentebestuur. Elke Vlaamse stad of gemeente moet een gemeentelijk zwerfkattenbeleid hebben.
Dit houdt in dat elk lokaal bestuur een centraal meldpunt moet oprichten en een plan moet opstellen en uitvoeren voor de aanpak van overlast door zwerfkatten.
Daarnaast moeten zij vrijgelaten zwerfkatten gecontroleerd voederen en van beschutting voorzien.
Dankzij het zwerfkattenbeleid blijft het aantal nakomelingen beperkt. De kolonies zwerfkatten geraken onder controle en verdwijnen uiteindelijk.

Back to Top