wall
H U I S D I E R
centraal meldpunt voor Vlaanderen

uw privacy

Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De vzw BinnenBeest.be respecteert de wet van 8 december 1992 houdende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

Persoonsgegevens

Door het vrijwillig doorsturen van persoonlijke gegevens (vb. door uzelf te registreren bij BinnenBeest.be of door het versturen van een e-mail) geeft u aan de vzw BinnenBeest.be de toestemming deze persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor de activiteiten van de vzw BinnenBeest.be.
Dit betekent dat u ons de toestemming verleent om uw gegevens niet alleen te publiceren op BinnenBeest.be zelf, maar dat zij, met het akkoord van de vzw BinnenBeest.be, ook getoond worden op andere websites. Bovendien mogen uw gegevens ook gebruikt worden voor de promotie acties van de vzw BinnenBeest.be. De persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft zullen echter niet doorgegeven worden aan derden.
Op uw verzoek kunnen uw persoonlijke gegevens in onze database steeds geraadpleegd, aangepast of eruit verwijderd worden.

Back to Top